ONLINE İŞLEM MERKEZİ

logo.png

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen, çevrenin ve doğal kaynakların kaderini belirleyen bir sektörde üretim yapıyoruz.

Üretimin bütün süreçlerinde sağlığın, hijyenin, çevreciliğin, sürdürülebilir kalitenin bütün gereklerini yerine getirmek hepimizin en büyük sorumluluğu.

Bizim için 5 ayrı ilde, 35 ayrı tesiste bu sorumluluğun her an, her çalışanımız tarafından sahipleniliyor olması bir görev değil, 1972’den bu yana bir gelenektir.

Hastavuk, aynı sorumlulukla dünyanın en iyi kesimhane tesislerinden birini inşaa etti ve şimdi de büyük bir hassasiyetle sofralara lezzet ikram ediyor.