ONLINE İŞLEM MERKEZİ

logo.png

HasTavuk A.Ş., bütün süreçlerinde, kendi misyonu çerçevesinde yeniliklere açık olarak, sürekli gelişmeyi sürdürecek, sektöründe gelişme lokomotifi olarak sektör bilinçlendirilmesinde ve müşteri eğitimi faaliyetlerinde bulunacaktır.

Ürün ve hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükseltip; kalite, fiyat, termin ve güvenilirlikte müşteri tatminini sağlamak çıkış noktasıdır.

Kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanların katılımı, kişisel ve mesleki eğitim gelişiminin ve çalışan memnuniyetinin sağlanması esastır.

Bütçe ve planlı çalışma felsefesinde hareket ederek verimliliği arttırıcı, maliyetleri düşürücü sürekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak çevreye duyarlı, sosyal fayda yaratan bir şirket olmak ve üretimin her aşamasında biogüvenlik tedbirlerini uygulamak şirketin ana hedefidir.