ONLINE İŞLEM MERKEZİ

logo.png

27.Kasım.2011 tarihi itibariyle çıkan bir karar ile gıda maddelerinden Türk Gümrük Tarife pozisyonunun 1.05 pozisyonunda olan ve daha önce KDV nin II sayılı listesinde yer alan hayvanların (aşağıda listesi verilen kümes hayvanlarının) KDV oranı % 1 olmuş ve I sayılı KDV listesine alınmıştır. Yine II sayılı listede olan GTİP 2 no.lu fasıldaki etler ve yenilen sakatat % 8 lik bu listeden çıkarılmış ve %1 lik listeye alınmıştır. %1 olarak tatbik edilecek olan oran sadece toptan satışlardadır. Perakende satışlarda eski oranlar geçerli olacaktır. Söz konusu listeler ve ilgili karar aşağıda verilmiştir. Buna göre 28.Kasım.2011 tarihinden itibaren yukarıdaki liste konusu aşağıda belirtilen malların satışında KDV oranı %1 olarak tatbik edilecektir. 27 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28125 Karar Sayısı : 2011/2466 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 99674 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu\\\'nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR MADDE 1 – 24/12/2007 tarihlive 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına; a) “Buğday,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bulgur,” ibaresi, b) “küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil),” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar,” ibaresi, eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) Sayılı Listenin \\\"A) GIDA MADDELERİ\\\" bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde yer alan \\\", 01.05\\\" ibaresi ile aynı sıranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Bu Karar, yayımını izleyen gün yürürlüğe girer. MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.